Tips and advices

သိမွတ္ဖြယ္ရာႏွင့္ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ား

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

 • လူႀကီးမင္း၏ အ၀တ္အထည္မ်ားအတြင္းတြင္ ပါရွိတတ္ေသာ အညႊန္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ အထည္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ရန္ အညႊန္းသည္ အထည္အမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ကြဲျပားႏိုင္ၿပီး အထည္အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ေလွ်ာ္ဖြပ္သူမွ မည္သည့္ နည္းစနစ္သံုး ေလွ်ာ္ဖြပ္ရမည္ကို အညႊန္းျဖင့္ သိရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • သံေခ်းမ်ား ကပ္ညိေနပါက မိမိကိုယ္တုိင္သံေခ်းခၽြတ္သည့္ေဆးသံုးကာ ခၽြတ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ အထည္ေပၚတြင္ ဖ်က္မရေသာ အစြန္းအရာ ထင္က်န္ေနတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ၀ါရင့္ပညာရွင္မ်ားက ကူညီေျဖရွင္းေပးပါမည္။ .
 • သင္၏ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္ နေဘးတြင္ အ၀တ္အထည္ေလွ်ာ္ဖြပ္ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ သေကၤတအညႊန္းမ်ားကို ျပသထားရွိျခင္းျဖင့္ အလြယ္ကူသိရွိနားလည္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (သေကၤတအညႊန္း စာမ်က္ႏွာ Link သို႔ ၀င္ရန္)
 • (သိုးေမြး၊ အထည္လိပ္ႏွင့္ ပိုးထည္မ်ား)ကို မူလအေနအထား မပ်က္ေစရန္အတြက္ ေရျဖင့္ ေလွ်ာ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါသည္။
 • အ၀တ္ေျခာက္ေသြ႕ခံသည့္ စက္မ်ားအတြင္း ရုန္းျပန္ၾကြႏိႈင္ေသာ သတိၱရွိသည့္ အထည္မ်ား ထည့္ကာ အ ေျခာက္ခံျခင္းကို ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး ယင္းသို႔ ထည့္ပါက အထည္ပံုပ်က္ကာ က်ဳံ႕သြားတတ္ပါသည္။ ယင္းသို႔ အထည္မ်ဳိးအား ေနအပူျဖင့္ တုိက္ရိုက္မထိေတြ႕ေစဘဲ ေလသလပ္ခံကာ ေျခာက္ေသြ႕ေစရပါသည္။
 • မီးပူမတိုက္မီတြင္လည္း အ၀တ္၏ တြန္႔ေၾကမႈမ်ား အလြယ္တကူ ေပ်ာက္သြားေစရန္ ေရအနည္းငယ္ စိုစြတ္ ေစကာ တိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏူးညံ့သည့္ အထည္မ်ားကို မီးပူတိုက္ရာတြင္မူ အထည္အားအတြင္းဘက္မွ ေျပာင္းျပန္လွန္တိုက္ရန္ႏွင့္ၾကားအလႊာပါးတစ္ခုခံကာ မီးပူတုိက္ရန္ လမ္းညႊန္ပါသည္။
 • သိုးႏွင့္ ဆိတ္သားေမႊးထည္မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သိမ္းမထားမီ ပိုးမႊားကပ္ညိမႈမရွိေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အဖြဲ႕ နည္းပညာရွင္မ်ားက ေပးအပ္ေသာ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ၾကာရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး အ၀တ္အိတ္မ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းထားႏိုင္ပါသည္။

အစြန္းအထင္း ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည့္ အရာမ်ား

လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အ၀တ္အထည္တြင္ အစြန္းအထင္းျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အစက္အေပ်ာက္မ်ားအား မည္သို႔ ဖယ္ရွားရမည္မသိျဖစ္ေနပါက ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို မွတ္သား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္-

 • အကယ္၍ လူႀကီးမင္း၏ အ၀တ္အထည္ စြန္းထင္းသြားလွ်င္ အစြန္းေပ်ာက္ေစရန္ စားပြဲထိုးမွ လာေရာက္ေပး ေသာ အစြန္းဖ်က္ေဆးအား မျဖန္းသင့္ပါ။ ယင္းသို႔ ဖ်က္ေဆးအသံုးျပဳမိပါက အထည္တြင္ ကြက္သြားတတ္ၿပီး အစြန္းအထင္းအျဖစ္ ဆိုးရြားစြာ ဖ်က္မရေတာ့ဘဲ က်န္ေနရစ္တတ္ပါသည္။
 • အစြန္းခၽြတ္ရာတြင္ မည္သို႔ နည္းစနစ္ အသံုးျပဳမည္ကို မသိဘဲ မေလွ်ာ္ဖြပ္သင့္ဘဲ အစြန္းသည္ မေပ်ာက္သြား သည့္အျပင္ ပိုမို ခၽြတ္ရခက္သြားတတ္ပါသည္။
 • အစြန္းအထင္းျဖစ္ေစသည့္ (၀ိုင္၊ဆီ၊ အသီးအႏွံႏွင့္ ေသြး စသည္ျဖင့္..)အရာမ်ားကို သိရွိမွတ္သား ထားသင့္ၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ အေျခာက္ခံ ေလွ်ာ္ဖြပ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသူအတြက္ အစြန္းခၽြတ္ရာတြင္ လြန္စြာ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္သည္။
 • အစြန္းကာလၾကာရွည္သြားလွ်င္ ခၽြတ္ရခက္ေသာေၾကာင့္ အစြန္းရွိသည့္ အထည္အား လူႀကီးမင္း၏ လက္ထဲ တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မထားသင့္ပါ။

ဂြမ္းကပ္ႏွင့္ သားေမႊးအိပ္ယာခင္းမ်ား

 • လူၾကီးမင္းတုိ႔၏ ဂြမ္းကပ္အိပ္ယာခင္းမ်ားေလွ်ာ္ဖြပ္ရာတြင္ ကိုယ္တုိင္ေလွ်ာ္ဖြပ္မည္ဆိုပါက လူႀကီးမင္း၏ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္သည္ ၁၀ကီလုိဂရမ္အေလးခ်ိန္ထက္ ၀င္ဆံ့ႏိုင္မႈ နည္းပါက မေလွ်ာ္ဖြပ္သင့္ပါ။ အရြယ္ အစားႀကီးသည့္ အခင္းမ်ားအား စက္အတြင္း ေလွ်ာ္ပါက အခင္းပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။
 • လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္5àSec တြင္ ဂြမ္းကပ္အထည္မ်ားကို အပ္ႏွံလွ်င္ အေကာင္းဆံုး နည္းပညာစီမံမႈမ်ားျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးေသာေၾကာင့္ အနံ႔အသက္၊ အ၀ါေရာင္အစြန္းအထင္းႏွင့္ စိတ္မသန္႔ ယားယံမႈျဖစ္ေစသည့္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားပါ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်င္းအ၀တ္အထည္မ်ားအတြက္

 • ဂ်င္းအ၀တ္အထည္မ်ား အေရာင္မလြင့္ေစရန္ အထည္အား အတြင္းဘက္မွ ေျပာင္းျပန္လွန္ကာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆုိင္မ်ားတြင္ လူႀကီးမင္းအား ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ပါသည္။

အေနာက္တိုင္း ၀တ္စံုမ်ား

 • လူႀကီးမင္း၏ အေနာက္တုိင္း၀တ္စံုမ်ားအား အေရာင္ႏွင့္ ပံုစံသာမက တြန္႔ေၾကျခင္းမ်ားမရွိေအာင္ အဆင္ေျပစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။
 • အရြယ္အစားႏွင့္ ပံုစံမပ်က္ေစရန္အတြက္မူ သင့္ေတာ္သည့္ အ၀တ္လွမ္းခ်ိတ္မ်ားျဖင့္ ပုခံုးကို စနစ္တက် ခ်ိတ္ထားရပါမည္။
 • လွ်ာ္ဖြပ္ၿပီးေသာ အပ္ထည္မ်ား အၿပီးသတ္ finishing product သံုးကာ ေသခ်ာစြာ ထားရွိျခင္းသည္ အေရးပါၿပီး အထည္တြန္႔ ေၾကမႈကိုလည္း သက္သာေစသည္။

ေရစုိခံ အ၀တ္အထည္မ်ား

 • လူႀကီးမင္း၏ အ၀တ္အထည္မ်ားသည္(မိုးကာအက်ီ၊ ႏွင္းကာအက်ီ၊ ဂိုးတက္ဇ္ မိုးကာဂ်ာကင္ထူ၊ ဂြမ္းပြဂ်ာကင္ႏွင့္ သားေရဂ်ာကင္ရွည္)အ၀တ္အထည္မ်ားျဖစ္ပါက နည္းပညာအကူအညီ လိုအပ္ၿပီး ပံုမွန္ ေလွ်ာ္ဖြပ္နည္းျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ရႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသုိ႔ အထည္မ်ားအား သင့္ေလွ်ာ္သည့္ နည္းပညာမ်ား ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔မွ ၀န္ေဆာင္မႈ အျပည့္အ၀ ေပးႏိုင္ပါသည္။

သားေရႏွင့္ ဖဲသားအထည္မ်ား

 • သားေရအထည္အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ သီးျခားေလွ်ာ္ဖြပ္နည္းမ်ားရွိေသာ္လည္း သားေရသည္ အိမ္သံုးပစၥည္း ကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ ဂရုစိုက္ေနစရာမလိုဘဲ အတန္အသင့္ အၾကမ္းခံသည့္ အထည္မ်ားျဖစ္ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဆိုင္မ်ားတြင္ အလြန္တကူ သန္႔စင္ႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္ အေရာင္တင္ႏိုင္သည္။ ေရစိုမခံေစ ရန္ႏွင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာေနရာႏွင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္းမရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ သည္။

အိမ္တြင္း ပရိေဘာဂသံုး အထည္မ်ား

 • လူႀကီးမင္းတို႔၏ အိမ္တြင္း ပရိေဘာဂသံုး အထည္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ (အခန္းစီး လိုက္ကာ၊ စားပြဲခင္း၊ ဆိုဖာခင္း စသည္ျဖင့္)မ်ားကို သန္႔စင္ရာတြင္မူ ပံုမွန္ ဖုန္မႈန္႔မ်ားကို ရွင္းလင္းေပးျခင္းျဖင့္ အမႈန္မ်ားစုကာ ထိုမွ တဆင့္ အခ်ိန္ၾကာပါက အစြန္းအထင္းမ်ားျဖစ္လာမည္ကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ပို၍ ဆီစြန္းသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ၿပီး ပရိေဘာဂ သက္တမ္းပုိမိုၾကာရွည္ေစကာ အခန္း တြင္း သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းေနေစပါမည္။ လူႀကီးမင္းတုိ႔အတြက္ ပရိေဘာဂထည္မ်ားတြင္ ပိုးမႊားကပ္ညိေနျခင္းမ်ား ကိုလည္း သန္႔စင္ေပးပါသည္။

အတြင္းခံ အ၀တ္အထည္မ်ား

 • အတြင္းခံ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ပံုမွန္ အ၀တ္အထည္မ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ အထည္ မ်ားအား ေနေရာင္တြင္ လွမ္းျခင္းႏွင့္ အေျခာက္ခံစက္သံုးကာ အ၀တ္ေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါက အထည္ တာရွည္ခံမည္ျဖစ္သည္။