Starching

ေကာ္တင္ျခင္း

လူႀကီးမင္း၏ အ၀တ္အထည္မ်ားတြင္ ေကာ္တင္ထားျခင္းျဖင့္ အစြန္းအထင္း စိမ့္၀င္မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး အေရာင္ေတာက္ပႏိုင္သည္။ ေကာ္တင္ထားသည့္ အထည္မ်ားသည္ ပူကာ စုိစြတ္သည့္ ရာသီဥတုတြင္ ပံုမွန္ထည္မ်ားထက္ သပ္ရပ္ေနေစပါသည္။