Moth Repellent Treatment

ပိုးဖလံမ်ား သန္႔စင္ေပးျခင္း

ယင္း၀န္ေဆာင္မႈတြင္ ပိုးဖလံမ်ားသည္ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ သားေလာင္းေလးမ်ားအား အ၀တ္ အထည္မ်ားအတြင္းအုခ်တတ္သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ယင္းဥမ်ားသည္ အလင္းေရာင္ေ၀းသည့္ ေနရာတြင္ တြယ္ကပ္ေနတတ္ၾကသည္။တခ်ိန္တည္းမွာပင္သားေမႊးႏွင့္ အျခားသဘာ၀ အထည္မ်ားကို အစာအျဖစ္ စားေသာက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ကုတ္၊ အေနာက္တုိင္း၀တ္စံု၊ ဆြယ္တာ၊ စကတ္စသည့္ အထည္မ်ား ပ်က္စီး တတ္သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ ေႏြႏွင့္ ေဆာင္းရာသီအစပိုင္းတြင္ သားေမႊးထည္မ်ားအား ပိုးမႊားကာကြယ္ႏိုင္ သည့္ သန္႔စင္မႈမ်ဳိးသံုးထားျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အထည္မ်ားကို ၀တ္ဆင္သင့္သည့္ အခ်ိန္ အခါ မဟုတ္ေပ။