Maxima

MAXIMA စနစ္ျဖင့္ ေလွ်ာ္ဖြပ္ျခင္း

ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အ၀တ္အထည္အမ်ားစုသည္ ခ်ည္ထည္အမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိး (သို႔မဟုတ္) ကြဲျပားျခား နားေသာ သဘာ၀ခ်ည္၊ ဓာတုခ်ည္ႏွင့္ ခ်ည္ထည္အတုမ်ားစသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ား ေရာေႏွာ ျပဳလုပ္ထားၾက သည္။ ပိုးကဲ့သို႔ လြန္စြာ ႏူးညံ့ေသာ အထည္မ်ားဆိုပါက အထူးဂရုျပဳ ေလွ်ာ္ဖြပ္သန္႔စင္ၾကရသည္။ ထို႔ျပင္ အထည္မ်ားတြင္ ပတီးေစ့၊ ေဘာ္ၾကယ္စသည့္ျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားကိုလည္း အလား တူ ဂရုစိုက္ေလွ်ာ္ဖြပ္ၾကရၿပီး အထည္မ်ားသည္ အနံ႔ႏွင့္ အစြန္းအထင္းမ်ားမွ သာမန္အ၀တ္အထည္မ်ားထက္ ပိုမို ျဖစ္ႏိုင္သည္။

5àsec အေနျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ နည္းပညာမ်ားသံုးကာ ယင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ကိုက္ ညီႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး Maxima ဟူေသာ အမည္ရသည့္ သန္႔စင္ေသာ စနစ္တြင္ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အ၀တ္အထည္မ်ားႏွင့္ အလွဆင္ပစၥည္းပါ၀င္သည့္ အထည္မ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေလွ်ာ္ဖြပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါ ဥပမာအခ်ဳိ႕တြင္ Maxima သံုးစြဲရမည့္ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ပါသည္။

• ပိုးထည္

မဂၤလာပြဲအတြက္ အထည္မ်ား၊ ညစာစားပြဲတက္ ၀တ္စံုႏွင့္ ႏူးညံ့ေသာ အမ်ဳိးသမီး၀တ္အက်ီမ်ား

• သားေမႊးဖဲအထည္

သားေမႊးထည္ ေခၽြးခံအက်ီမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးၿခံဳထည္

• သားေမႊးအစစ္

ေခၽြးခံအက်ီ၊ ရင္ခြဲသိုးေမႊးအက်ီ၊ ႏူးညံ့ေသာ အ၀တ္အထည္မ်ား

• အက္ဆီတိတ္ခ်ည္ထည္ႏွင့္ ဗစ္ကိုဆီ ခ်ည္ထည္မ်ား

ေကာ့ေတးပြဲတက္၀တ္စံုႏွင့္ ညေနပြဲတက္၀တ္စံု

ထို႔အျပင္ အထည္အား တန္ဆာဆင္ထားသည့္

• အဆင္တန္ဆာ

ပတီးေစ့၊ ပန္းထိုး၊ ဇာထိုးႏွင့္ သားေမႊး

• မြမ္းမံစီခ်ယ္ထားေသာပစၥည္း

ေဘာ္ၾကယ္ႏွင့္ အေရာင္

• ပန္းကပ္ထည္မ်ား

• သားေရႏွင့္ ပီဗီစီဒီဇိုင္း အစမ်ား

တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားသံုးစြဲႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ (ေကာ္ဖီ၊ ေသြး၊ ၀ိုင္ စသည့္) ခက္ခဲ ေသာ အစြန္းအထင္းမ်ားကိုပင္ ခၽြတ္ေစႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ အစြန္းမ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ ခၽြတ္ရန္ခက္ခဲၿပီး အကြက္မ်ားျဖစ္ကာ အနံ႔မ်ား စြဲက်န္ေနတတ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ Maxima ၀န္ေဆာင္မႈသည္ အထည္၏ မူလအေရာင္ဂုဏ္သတိၱကိုအား ေပ်ာက္ေစ ျခင္းမရွိဘဲ အ၀တ္အထည္မ်ားကို အသစ္အတုိင္း ပံုစံမပ်က္ သန္႔စင္ေပးေစႏိုင္ပါသည္။